Claude Piron

12 odpowiedzi dla zainteresowanych esperantem


Zawartość


1. Co to jest esperanto?
2. Ilu ludzi na świecie zna esperanto?
3. Mamy przecież angielski jako język międzynarodowy, czy naprawdę potrzebujemy nowego języka?
4. Czy można mieć żyjący język bez narodu i jego terytorium?
5. Czy zamierzeniem jest, aby esperanto zastąpiło wszystkie istniejące języki?
6. Czy wprowadzenie szerokiego użycia esperanta nie jest utopią? Idea wydaje się być nieprawdopodobna.
7. Zauważamy dziś rosnące zainteresowanie dialektami. Czy nie jest to sprzeczne z ideą esperanta?
8. Czy różne narody nie będą używać esperanta na swój własny sposób tak, że język się podzieli?
9. Czy esperanto nie jest językiem planowanym – a więc nienaturalnym?
10. Dlaczego zdarza się, że wybitni lingwiści wyrażają negatywne opinie na temat esperanta?
11. Czy możliwe jest użycie esperanta w poważnych dyskusjach, poezji i do wyrażania uczuć?
12. Po co uczyć się esperanta? Jak można używać tego języka?


1. Co to jest esperanto?


Esperanto jest praktycznym narzędziem do komunikacji pomiędzy ludźmi używającymi różnych języków.


Świat staje się coraz bardziej międzynarodowy. Ludzie, pieniądze i towary zaczynają się przemieszczać bez zbędnych utrudnień. Jednak, ponieważ ludzie mówią różnymi językami, które są trudne do nauczenia, myśli nie mogą być wymieniane w sposób całkiem dowolny. Esperanto jest rozwiązaniem, które doskonale pokonuje bariery językowe. Ten, kto uczy się esperanta, mówi jednocześnie: „Jestem otwarty na świat.”


2. Ile ludzi na świecie zna esperanto?


Wystarczająco wielu, żeby juz dziś móc poczuć „smak” realnej, międzynarodowej wspólnoty. Niestety, nie ma sposobu na zdobycie informacji, ile osób potrafi rozmawiać w esperanto, tak samo jak nie można się dowiedzieć, ile osób rozumie łacinę, albo – poza Chinami – język chiński. Ich liczba wynosi od 50.000 do dwóch milionów. W każdym razie, esperantyści są wystarczająco liczni i rozsiani na całej planecie, aby współtworzyć rosnącą, międzynarodową kulturę.


3. Mamy przecież angielski jako język międzynarodowy, czy naprawdę potrzebujemy nowego języka?


Nowe kultury rodzą nowe języki. Międzynarodowa kultura nie jest wyjątkiem.


Angielski jest cudownym językiem, dokładnie tak samo, jak każdy inny język jest cudowny wewnątrz swojej kultury. Jednak czy jest on naprawdę ”międzynarodowy”? Oto trzy przemyślenia:


A) Żadna z wielu międzypaństwowych czy międzyrządowych organizacji (takich jak ONZ, Unia Europejska czy Interpol) nie używa tylko angielskiego, dotyczy to także większości międzynarodowych organizacji pozarządowych. Faktem jest, że ONZ i UE są wielokrotnie zmuszane zwiększać liczbę używanych języków oficjalnych.


B) Opinia, że można wykorzystać angielski na całym świecie, jest złudzeniem. Wizyty w Ameryce Południowej, regionach Afryki (gdzie mówi się m. in. po francusku), Rosji, Chinach, Japonii itp. pokazują jasno, że tak naprawdę mowa jest o iluzji, jeśli chce się porozumieć z ludźmi poza dużymi hotelami, lotniskami itp. Nawet w Europie często nie można użyć angielskiego, a gdy nawet jest to możliwe, gama tematów do rozmowy jest ogólnie ograniczona.


C) Wielu Japończyków i Chińczyków uczy się angielskiego przez dziesięć lat w szkole, jednak ogromna większość z nich nie jest w stanie się nim posługiwać. Bardzo nieliczni europejczycy po wieloletniej nauce angielskiego mogą osiągnąć poziom osoby używającej tego języka od urodzenia. Esperanto po względnie krótkim czasie nauki i ćwiczenia może stać się językiem, który jest odbierany jako ”własny język”.


4. Czy można mieć żyjący język bez narodu i jego terytorium?


Tak. To, co nie jest możliwe, to żyjący język bez wspólnoty ludzi, którzy używają, kochają i pielęgnują go, lecz ta wspólnota może być czymś innym niż naród i być rozsiana na całej planecie. Łacina była w średniowieczu językiem bez narodu: profesor z Cambridge, Kolonii lub Pragi nauczał wtedy po łacinie w Paryżu, i wszyscy uważali to za rzecz normalną. Wspólnota użytkowników esperanta w pewnym stopniu przypomina naród, którego członkami są ludzie różnych narodów, którzy zachowują swoją własną tożsamość, lecz dodają do niego nową, “ludzką” tożsamość. Można powiedzieć, że esperanto posiada swój “naród”, który jest potencjalnie narodem całej planety.


To nie kolor skóry czy zwyczaje śniadaniowe nadają językowi życie, tylko chęć porozumiewania się. Że taka chęć istnieje, pokazuje np. internet, który w lawinowym tempie wzrastał w minionych latach. Ta ewolucja była możliwa dlatego, ponieważ umówiono się, że komputery będą używać tego samego kodu, tj. języka, kiedy łączą się ze sobą, bez różnicy, czy są ze świata Macintosha, Windowsa czy Linuksa. Ta ewolucja jest przecież logiczna. Dlaczego ta sama logika nie miałaby być ważna dla ludzi z różnymi kulturami i językami?


5. Czy zamierzeniem jest, aby esperanto zastąpiło wszystkie istniejące języki?


Absolutnie nie. Esperanto jest pewnego rodzaju narzędziem ochrony istnienia wszystkich języków.


Jedną z wielkich zalet esperanta jest fakt, że nie jest językiem narodowym, lecz językiem, którego ludzie różnych narodów używają do wymiany opinii i myśli, albo do wyrażenia swoich uczuć. Esperanto nie jest więc konkurentem języków narodowych czy regionalnych. Przeciwnie – przyczynia się do usuwania językowej nierówności, która ma miejsce na wiele sposobów na świecie.


Oprócz tego, możliwość bezpośrednich kontaktów z ludźmi z innych kultur jest prawdopodobnie najskuteczniejszą metodą zdobycia doświadczenia i wiedzy na temat kulturowej i ludzkiej różnorodności, która nas otacza. Takie doświadczenia często zwiększają chęć wiedzy i zainteresowanie innymi językami i kulturami.


Nauczywszy się esperanta, wielu ludzi zaczyna wierzyć w siebie - "Tak, mogę się przecież nauczyć języka obcego!” i wielu po niedługim czasie zaczyna się uczyć jakiegoś narodowego lub regionalnego języka. Wielu esperantystów interesuje się nie tylko esperantem, ale także obcymi językami i kulturami w ogóle.


6. Czy wprowadzenie szerokiego użycia esperanta nie jest utopią? Idea wydaje się być nieprawdopodobna.


Każdy ważny i użyteczny postęp jest urzeczywistnieniem utopii. Tylko ten, kto już teraz znałby przyszły rozwój, mógłby powiedzieć, czy coś jest lub nie jest utopijne. Ale kto, powiedzmy, w maju 1989 r., przewidział upadek muru berlińskiego i rozpad ZSRR? Ludzie nie potrafią przewidywać przyszłości. W wielu powieściach science-fiction, trudne sytuacje by nie istniały, gdyby bohaterowie mieli telefon komórkowy. Dziś jest on czymś normalnym, lecz nie myśleli o nim pisarze zajmujący się przyszłością. Czy postęp techniczny na świecie nie jest wielką “utopią”, która się urzeczywistniła i dalej urzeczywistnia?


Dziś esperanto jest czymś o wiele więcej niż utopią. Jest efektywną propozycją, rezultatem 120 lat używania na wszystkich kontynentach i w różnych sytuacjach życiowych.


Językowe problemy w porozumiewaniu się, których doświadczamy dziś w międzynarodowych okolicznościach, bardzo potrzebują rozwiązania. Czasami ludzie myślą, że “problem zawsze był i będzie”, jednak historia jest bogata w przykłady rozwiązanych problemów. Czy byłoby niewiarygodne, gdyby i ten problem udało się rozwiązać?


W rzeczywistości dla wielu esperantystów nie jest ważne, czy kiedyś esperanto będzie wprowadzone na szerszą skalę czy nie. Oni po prostu cieszą się językiem i światową wspólnotą wokół siebie, np. korespondując, podróżując czy muzykując.


7. Zauważamy dziś rosnące zainteresowanie dialektami. Czy nie jest to sprzeczne z ideą esperanta?


Paradoksalnie, nowe zainteresowanie dialektami prowadzi w tym samym kierunku co zainteresowanie esperantem.


Dialekty bardzo często są w stanie lepiej wyrazić uczucia i opisać stosunki specyficzne dla określonej społeczności lokalnej, czasami bardzo małej. W ten sposób międzynarodowy język esperanto jest lepiej przystosowany do wyrażania tego, co nie należy ani do kultury narodu, ani dialektu, lecz jest wspólne dla wszystkich ludzi. Byłoby idealnie, gdyby każdy człowiek miał trzy języki i trzy tożsamości: lokalną, narodową/regionalną i ogólnoświatową. Doświadczenie pokazuje, że mogą się one bez problemu harmonizować. Mieszkaniec Colmar (Francja), który w domu mówi w germańskim dialekcie alzackim i po francusku, a oprócz tego używa esperanta w swoich kontaktach ze światem, czuje się jednocześnie Alzatczykiem, Francuzem i obywatelem świata, a jego życie kulturalne jest prawdopodobnie bogatsze niż Francuza, który zna tylko francuski.


8. Czy różne narody nie będą używać esperanta na swój własny sposób tak, że język się podzieli?


Kiedy języki się dzielą, jest to znak, że narody albo nie chcą, albo nie mogą mieć wzajemnego kontaktu. Łacina była używana na ogromnym terytorium przez wiele stuleci, w czasie których pozostała jednolita. Podzieliła się na dialekty tworząc języki romańskie zaraz po tym, jak rozpadło się Imperium Rzymskie i ustały kontakty.


Postęp techniczny już odpowiedział na pytanie, czy możemy mieć wzajemny kontakt – satelity, sieci komputerowe, telefony komórkowe, media, pociągi, samoloty, samochody... A esperanto samo w sobie jest silną ekspresją tego, że ludzie naprawdę pragną prostego kontaktowania się między sobą.


9. Czy esperanto nie jest językiem planowanym – a więc nienaturalnym?


Każdy język jest produktem ludzkiej kreatywności. Wiele spraw albo rzeczy, które postrzegamy jako naturalne – jak chleb, róże, świnie, psy – są w rzeczywistości tak samo wynikiem wpływu ludzkiej kreatywności na naturę.


Podstawowa struktura esperanta powstała przez wybieranie i ulepszanie charakterystycznych cech, które ewolucja wniosła do różnych języków "naturalnych". Zatem esperanto wywiera na jego użytkowniku wrażenie języka całkowicie naturalnego. To wrażenie naturalności wynika też z faktu, że esperanto - bardziej niż wiele języków - szanuje naturalną skłonność mózgu do uogólniania wzorców wobec całego języka. W wielu językach istnieje specjalne słowo dla pojęcia "lepszy". Lecz uczące się tego języka dzieci używają początkowo dwuwyrazowego zwrotu "bardziej dobry", gdyż poznały znaczenie słowa "bardziej" w innych zwrotach. Tylko poprawianie przez rodziców i nauczycieli albo skłonność do naśladowania otoczenia powoduje zastępowanie tej pozornie oczywistej formy prawidłową, właściwą w danym języku. Tak samo jest z wszystkimi nieregularnościami. Wiele wyrazów w języku polskim odmienia się nieregularnie. Obcokrajowiec lub dziecko przy odmianie użyje więc najbardziej oczywistego, wydawałoby się, wzoru, nie uwzględniając innych możliwych. Nauka wyjątków i różnych form odmian zajmuje dużo czasu. W języku esperanto do takich problemów dochodzi o wiele rzadziej.


Niezwykłe w sprawie "narodzin" esperanta było to, że inicjatorowi języka (Ludwikowi Zamenhofowi) udało się stworzyć warunki do uczynienia języka żywym, jeśli różni ludzie przyjmą go w celu wzajemnej komunikacji. Tak się stało, a używanie przekształciło teoretyczny projekt w żyjący język. To, co zasiał nieznany lekarz okulista w Warszawie w roku 1887 w formie broszurki, nie było niczym więcej niż ziarnem. Ziarnem, które padło na podatny grunt (ludzi, którzy tęsknili za językiem umożliwiającym łatwą komunikację ponad barierami językowymi) i które w tym gruncie wzrosło do żyjącego języka.


Chociaż esperanto zostało "zasiane" przez tylko jednego człowieka, z powodu ciągłego używania język ewoluuje tak samo, jak inne języki. Chociaż podstawa zawsze pozostanie ta sama (prezentuje ją książka Fundamento de Esperanto), język zawiera obecnie wiele słów i wyrażeń, których nie miał sto lat temu. Więc esperanto stawało się i cały czas staje się coraz bogatsze. Akademio de Esperanto zajmuje się badaniem i dokumentacją rozwoju języka.


10. Dlaczego zdarza się, że wybitni lingwiści wyrażają negatywne opinie na temat esperanta?


Ci, którzy najlepiej rozumieją złożoność języka są lingwistami. Być może właśnie dlatego tak wielu z nich, zresztą bardzo kompetentnych ludzi, nie może uwierzyć, że esperanto może działać jako zupełny, żyjący język, i być więc językiem godnym uwagi i badania.


Język jest czymś tak złożonym i delikatnym, że pojawienie się prawdziwego, bogatego, żyjącego języka, opartego na projekcie jednego młodzieńca (Zamenhof miał 27 lat, kiedy zaprezentował esperanto, po ponad 10 latach pracy nad nim) jest sprawą nieprawdopodobną. Naturalne jest więc podejście sceptyczne. Jeśli się jednak sprawdzi rzeczywistość, dostrzega się, że esperanto niezwykle dobrze działa na polu międzynarodowej komunikacji.


11. Czy możliwe jest użycie esperanta w poważnych dyskusjach, poezji i do wyrażania uczuć?


Tak. Poezja znajdowała się juz w pierwszej broszurce o esperanto, która pojawiła się w roku 1887. Regularnie pojawiają się nowe zbiory poezji, a wiele sławnych utworów klasycznych zostało przetłumaczonych na esperanto.


Prosty fakt, że istnieją dobre tłumaczenia na esperanto Monadologii Leibnitza, Sonetów Szekspira, wielu książek z serii Tintin Hergé’a, Władcy Pierścieni Tolkiena, Głodnych Kamieni Tagore, Dziennika Szaleńca Lu-Xin, Biblii, Koranu czy Dialogów konfucjańskich, oraz że pojawia się wiele utworów poetyckich, udowadnia przydatność esperanta w twórczości literackiej.


Dyskusja dużo zyskuje na jasności, pewności i jakości, kiedy wszyscy mogą bezpośrednio wyrażać się językiem, który uważają za dobrze opanowany, i kiedy słuchacze mogą natychmiast zrozumieć to, co jest mówione, czując się "jak w domu" z danym językiem. Pokazują to różnorakie doświadczenia corocznych Światowych Kongresów Esperanto oraz wielu spotkań międzynarodowych, seminariów na tematy naukowe, letnich uniwersytetów itp. gdzie nauczanie, dyskusje i rozmowy w kuluarach odbywają się w esperanto.


Historia mówi o wielu ludziach z różnych części świata, którzy wyrażali swoje uczucia za pomocą esperanto - poprzez książki, piosenki, wiersze, albo w czasie spotkań z innymi ludźmi. Kto jest uczestnikiem życia wspólnoty esperanckiej, ten wie, że w esperanto można kogoś zwymyślać, ostro dyskutować, ale także wyrażać swoją solidarność, łączenie się w cierpieniu oraz najgłębszą miłość.


12. Po co uczyć się esperanta? Jak można używać tego języka?


Jeśli interesujesz się esperantem i chciałbyś wiedzieć więcej o tym, jak można używać tego języka, odwiedź stronę http://pl.lernu.net/enkonduko. Tam znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania “Po co uczyć się esperanta”, “Jak używać tego języka” itp.